Tham Gia dẫn tour

Cùng Hanoi Free Private Tour Guide

Bạn muốn gia nhập cùng đại gia đình Hanoi Free Private Tour Guide để đi dẫn tour miễn phí cho du khách nước ngoài?

Khóa giao tiếp Khóa tour guide

Làm thế nào để tham gia vào câu lạc bộ?

 

Cách 1

Bạn tự tin về khả năng nói Tiếng Anh tốt và Kiến Thức Vững về kinh tế, chính trị, phong tục tập quán và các địa điểm dẫn tour quanh Hà Nội.

Đăng ký phỏng vấn
training tour guide

 

Cách 2

Tiếng Anh của bạn Tốt nhưng cảm thấy Chưa Tự Tin về Kiến Thức lịch sử, chính trị, văn hóa, tôn giáo và các địa điểm dẫn tour quanh Hà Nội.

Đăng ký khóa Tour guide
giao tiếp trải nghiệm ngôn ngữ

 

Cách 3

Bạn muốn cải thiện khả năng tiếng Anh giao tiếp. Tự tin giao tiếp, phỏng vấn xin việc, làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Anh…

Đăng ký khóa giao tiếp

Hoạt động của chúng tớ

Đăng ký tham gia câu lạc bộ ngay!
Bạn chọn khóa học nào? *

Câu lạc bộ Hà Nội Free Private Tour Guide

hanoi free private tour guide (750 × 1200 px)